Klynge:  Bibliografibegreber

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 aftryk2

 alias

 allonym

 analysepost

 annotation

 annotering

 anonymt forfatterskab

 apograf

 arkivudgave

 asyndetisk struktur

 autopsi

 begravelse1

 biblid

 bibliofiludgave

 bibliograf1

 bibliografi1

 bibliografisk beskrivelse

 bibliografisk dataelement

 bibliografisk enhed

 bibliografisk indførsel

 bibliografisk kontrol

 bibliografisk niveau

 bibliografisk opslag

 bibliografisk post

 bibliografisk relation

 bibliografisk spøgelse

 bibliografisk univers

 bibliografisk verifikation

 bibliografiske data

 Bibliotheca universalis

 bog2

 bogformat

 bogklubudgave

 bogproduktionsstatistik

 bogstatistik

 bowdlerisering

 bundlingudgave

 Citation Style Language

 Common Communication Format

 CrossMark Symbol for registreret varemærke

 CSL

 dataelement

 definitiv udgave

 deskription

 digital version

 diplomatarisk udgave

 director's cut

 dobbeltpaginering

 dokumentformat

 dokumentsurrogat

 dæknavn

 dækningsgrad2

 early view

 eftertryk

 eksemplar på stort papir

 eksilforlag

 elektronisk udgave

 elektronisk version

 emneangivelse

 endelig udgave

 exteriorica

 faksimileudgave

 fingeraftryk

 folkeudgave

 forbindelse

 foreløbig udgave

 forfatternavn

 forfatterskab2

 forfatterskabsidentifikation

 forhåndsvisning1

 forkortet udgave

 forlagshjemsted

 format1

 format2

 forsøg1

 fortegnelse

 fortløbende paginering

 frekvens

 førsteoplag

 førstetryk

 førsteudgave

 gaflende søgning

 genoptryk

 glemt forfatterskab

 glemte bøger

 grå litteratur

 heteronym

 historisk-kritisk udgave

 hyperforfatterskab2

 ibid.

 idem

 ikonografi

 impressum

 indgang

 integral udgave

 intervalsøgning

 ISBD

 J-card

 J-kort

 journalistsignatur

 kalenderbegreber

 kapitel

 katalogindførsel

 katalogiseringsniveau

 klartekstudgave

 kollation

 kollektivpseudonym

 kolofon

 kompilator

 kritisk gennemset udgave

 kritisk udgave

 kunstnernavn

 kvadrilogi

 lineær søgning

 lovudgave

 luksusudgave

 læseudgave

 margensignatur

 marginsignatur

 melodiudgave

 midlertidig udgave

 missionsorienteret informationssystem

 navneskjul

 note

 nummereret udgave

 nøgen reference

 oeuvre1

 oplag

 optryk1

 optryk2

 opus

 ordinær udgave

 ordning

 ordningselement

 ordningsord

 originaludgave

 ouevre

 p.

 pag.

 pagina

 paginering

 paralleludgave

 partiturudgave

 piratudgave

 post

 pragtudgave

 preview

 primær registrering1

 primær registrering2

 pseudoandronym

 pseudonym

 publiceringsdato

 publikationsdato

 påtaget forfatternavn

 redaktør

 regest

 regestudgave

 revideret udgave

 s.

 s.a.

 samlede værker

 sammenhæng

 scholier

 sekundær registrering

 semipublikation

 sidetal

 sidetalsangivelse1

 sidetalsangivelse2

 signatur5

 sillybos

 skitse

 skoleudgave

 springende søgning

 standardudgave1

 standardudgave2

 storskriftudgave

 studieudgave

 subskriptionsudgave

 svagsynsudgave

 syndetisk struktur

 særpaginering

 særskilt paginering

 søgeindgang

 tekstudgivelse

 tetralogi

 tidsinterval

 tildigtning

 tilgiftsvare

 tillægge

 tilskrive

 titel2

 torso

 trilogi

 trykkested

 trykkeår

 trykoplag

 u.å.

 UBCIM

 udgave1

 udgave2

 udgave3

 udgave på stort papir

 udgavebetegnelse

 udgivelsessted

 udgivelsestidspunkt

 udgivelsesår

 udgiver2

 udkast

 udvalgte værker

 utrykt bibliografi

 variantudgave

 variorumudgave

 version

 versionere

 videnskabelig udgave

 værk

 værkekstern information

 værkeksternt materiale

 værkudgave

 værtsdokument

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det