Klynge:  Søgning

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 0 fund

 55%-reglen

 ad hoc-genfinding

 ad hoc-retrieval

 afgrænse

 afindeksering

 afsnitsgenfinding

 aftagende udbytte

 agent

 akademisk søgning

 Alphabet

 AltaVista

 alternativ søgemaskine

 analogi

 analytisk søgestrategi

 AND

 ankerstrategi

 aspektanalyse

 associativ søgning

 autogenereret link

 autogoogling

 automatisk dannet link

 automatisk genereret link

 autoritativ kilde

 bag of words approach

 bestillingskurv

 bibliografisk søgning

 Bing

 bloksøgning

 blød information retrieval

 blød informationsgenfinding

 bogfindingsredskab

 bogfindingsværktøj

 boolesk søgning

 booleske operatorer

 browse

 brugerflade

 brugergrænseflade

 bærplukning

 CAR

 CCL

 CiteSeer

 Contextual Query Language

 CQL

 cut-off niveau

 DanWeb

 database

 databasevært

 datamining

 desiderata

 desorientering

 digital agent

 discovery system

 discovery tool

 disjunktion

 distraktion

 distributed information retrieval

 distributed retrieval

 dobbelt digitalisering

 dobbeltform

 dokumentation af litteratursøgning

 dokumentsøgning

 domænecrawler

 domænespider

 dybdedykke

 dykke

 dødt link

 e-mailunderretning

 edb-baseret søgning

 egosurfing

 ekkokammer

 eksakt match

 eksklusionskriterier

 eksklusiv disjunktion

 ekspertsøgning

 eksplorativ søgning

 elektronisk søgning

 elektronisk udjævningseffekt

 emneindgang

 emnesøgning

 enten-eller

 enterprise search

 ettrinssøgning

 explode

 facetanalyse

 facetteret navigation

 facetteret søgning

 faktasøgning

 fallout

 fast ordforbindelse

 federated search

 filter

 filterboble

 findability

 findekunst

 finderheld

 fingerpeg

 flerordsterm

 fonetisk søgning

 foreningsmængde

 forgæves

 fravalgskriterier

 fremhævning af hit1

 fritekstsøgning1

 fritekstsøgning2

 fuldtekstsøgning

 fund1

 fuzzy stavesøgning

 fuzzylogik

 fællesmængde

 gaflende søgning

 gemt søgning

 gen-finding

 genbrugssøgning

 generisk søgning

 genfindbarhed

 genfinding

 genfindingskvotient

 genfindingsmekanisme

 genfindingsteknik

 genkendelsesstrategi

 GIR

 godt nok

 Google1

 Google2

 Google Books

 Google Bøger

 Google Knowledge Graph

 Google Scholar

 grænseflade

 græsse

 grønspættebogen

 hashtag

 heuristisk søgning

 hierarkisk søgning

 highlighting

 historikerportalen.dk

 hit1

 hjemmesideoptimering

 horizon estimate

 HotBot

 hovedmenu

 hurtiglæsning

 hurtigsøgning

 hyperlink

 højretrunkering

 høster

 identificere

 indeksering1

 indicium

 indkredsning og fastlæggelse af emne

 informationsgenfindingssystem

 informationshorisont

 informationspraksis

 informationssøgesystem

 informationssøgning

 informationssøgning uden specifikt formål

 inklusionskriterier

 intelligent agent

 interaktionsdesign

 interaktiv søgeformulering

 interaktiv søgning

 interesseprofil

 intermediær søgning

 Internettilgængelighedshypotesen

 intersektion

 intervaloperator

 intervalsøgning

 IR-system

 iterativ søgning

 jokertegn

 Jura-portalen.dk

 Juraportal.dk

 kaskadesøgning

 KBT

 Knowledge-Based Trust

 known item search

 kollaborativ søgning

 kollektiv søgning

 kollokation2

 kombinatorisk søgning

 kommando

 kommandobaseret grænseflade

 kommandonavn

 kommandospecifikation

 kommandosprog

 kommandoudtryk

 komplementærmængde

 kompositasplitning

 konjunktion2

 koordinativ indeksering

 koordinativ indeksering

 kriterier for frugtesløshed

 kurv2

 kvalifikator2

 kædesøgning

 lag

 langord

 langordskode

 langordsregister

 latent semantisk analyse

 latent semantisk indeksering

 levn

 levning

 library discovery tool

 lighedsmål

 lignende dokumenter

 lineær søgning

 link1

 link2

 litteratursøgning

 Live Book Search

 logisk operator

 læsesalsarbejde

 manuel litteratursøgning

 MAP

 maskering

 matchende tekstsider

 medicinsk wikiprojekt

 menneske-maskingrænseflade

 menu

 mere af dette

 metasøgemaskine

 metasøgning

 Microsoft Live Book Search

 mislykket

 mobil agent

 multisession

 naturligt sprog

 navigation

 navigering

 nearhit

 negativ ordbog

 negativ søgning

 negativt søgeresultat

 nok information

 nul fund

 numerisk søgning

 nynnebaseret genfindingssystem

 nærhedsoperator

 næste generations søgemaskine

 officiel stavevariant

 onlinesøgning

 operator

 opgavescreening

 opinion mining

 opinion retrieval

 opkoblingstid

 opslagsbog

 opslagsværk

 OR

 ordgruppe

 organisk søgeresultat

 orienteringsstrategi

 out of scope

 overgang

 overlap

 overlapning

 PageRank

 papirbaseret søgning

 parentesstruktur

 partiel match

 personlig inspektion

 personsøgning

 PICO

 postkombination

 postkoordinativ indeksering

 postkoordinering

 precision

 preprintserver

 printformat

 professionel søgning

 præcisionskvotient

 præcisionsmekanisme

 prækombination

 prækoordinativ indeksering

 prækoordinering

 punktlæsning

 pålagt informationssøgning

 QRM

 query string

 quest-quorum

 quick-and-dirty

 rank

 recall

 referencelitteratur

 referencesøgning

 referenceværk

 related citations; RelCits

 relaterede dokumenter

 relevansfeedback

 reserverede ord og symboler

 resource discovery

 retrospektiv søgning

 retten til at blive glemt

 REX

 robot exclusion standard

 rolle

 rolleindikator

 rolleoperator

 sammenkædning

 samoptrædende ord

 samsøgning

 sandsynlighedsmodel for informationssøgning

 satisfice

 scanning2

 schema.org

 Scientific WebPlus

 screening

 sekventiel søgning

 selektionskriterier

 selektiv søgning

 selv-initieret informationssøgning

 semantisk søgning

 SEO

 serendipitet

 session1

 skanning2

 skjult

 skærmformat

 smart searching

 smart text searching

 sneboldsøgning

 soft information retrieval

 specialiseret søgemaskine

 spor

 springende søgning

 SR

 standardprofil

 standsning af informationssøgning

 stemningsanalyse

 Stifinder

 stikord

 stopord

 stopordsliste

 strategisk læsning

 strengsøgning

 støj

 surfe

 synlighed

 synonymring

 synonymsæt

 systematisk informationssøgning

 systematisk litteratursøgning

 systemrelevans

 sætningsregister

 søg-ved-eksempel

 søgeagent

 søgeargument

 søgedialog

 søgedokumentation

 søgeelement

 søgefelt

 søgefilter

 søgeformulering

 søgeforslag

 søgehistorie

 søgeintention

 søgekode

 søgeliste

 søgemaskine

 søgemaskinebias

 søgemaskineoptimering

 søgemål

 søgeord

 søgeovergang

 søgeprofil

 søgeredskab

 søgeresultat

 søgerobot

 søgesession

 søgespecialist

 søgespecifikation

 søgesprog

 søgespørgsmål

 søgestrategi

 søgestreng1

 søgestreng2

 søgesystem

 søgeteknik

 søgeterm

 søgetræf

 søgning

 sømløs adgang

 tab1

 tegn3

 testkollektion

 testsamling

 tilslutningstid

 tilstrækkelig information

 titelord

 total genfinding

 totrinssøgning

 trunkering

 træf

 tværsøgning

 ubesvarlige spørgsmål

 uddataformat

 udtryk2

 udtømmende søgning

 udvidet søgeformulering

 ugooglebar

 ugooglelig

 URL kodning

 urlencoding

 usynlig

 vektorrumsmodel

 venstretrunkering

 verifikationskode1

 videnkort2

 videns-

 videnskort2

 videnssøgning

 vidensøgning

 virksomhedssøgning

 visformat

 vægtning

 værkmatch

 vært

 webcrawler

 WikiTrust

 wildcard

 Windows Stifinder

 Wolfram Alpha

 XOR

 Yahoo!

 zappe

 zoom

 »Mente du: ...«

 »Søg i stedet efter ....«

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det