Klynge:  Bibliotekets afdelinger og inventar

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 4-rumsmodellen

 accessionsafdeling

 afleveringsautomat

 arkivskab

 avislæsesal

 back-office

 betjeningssted

 bevaringsafdeling

 bevægelig opstilling

 biblioteksarkitektur

 biblioteksdesign

 bibliotekskat

 biblioteksudstyr

 billedbogskrybbe

 billedsamling

 blindbog

 blyant med datostempel

 bogbil

 bogbus

 boggave

 bogkrybbe

 bogreol

 bogskab

 bogstøtte

 bogvogn

 bogvugge

 børnebibliotek

 børnebogssamling

 børnehavebibliotek

 compactusreol

 datostempel på blyant

 deponering

 depositum

 det tredje sted

 diskotek

 donation

 dueslag

 elefantfod

 fagsal

 fanekort

 fast opstilling

 filialbibliotek

 firerumsmodellen

 fjernmagasin

 flytbar reol

 folio3

 fonotek

 fotokopieringsmaskine

 fotosamling

 fototek

 fremskudt borgerbetjening

 front-office

 grønt bibliotek

 hjælpemiddel

 håndbogssamling

 håndskriftsamling

 infocenter

 infokiosk

 informationsbod

 informationskiosk

 informationsskranke

 informationstavle

 infotavle

 Kardex

 kartotek1

 kartotek2

 kassette2

 katalogafdeling

 katalogiseringsafdeling

 katalogværelse

 klassifikationsafdeling

 kompaktmagasin

 kompaktreol

 kopimaskine

 kortkartotek

 kortsamling

 kredsbibliotek

 krigssamling

 kunst på biblioteket

 kunstbibliotek

 kurv1

 kvart

 ledekort

 legetek

 lokalbibliotek

 lokalhistorisk samling

 lokalsamling

 læse-kopiapparat

 læsehjul

 læsesal

 læsesalsarbejde

 læsestativ

 magasin2

 magasinetage

 makerspace

 musikbibliotek

 Nationalbibliografisk Afdeling

 nummeratør

 nummerstempel

 nærmagasin

 oktav2

 opstillingsformat

 opstillingssystem

 pladsstyring

 plankartotek

 pop op-bibliotek

 procesafdeling

 publikumsafdeling

 publikumsareal

 referencesamling

 relativ opstilling

 reol

 reolfag

 reolniche

 roterende bogstativ

 samlebind

 samling2

 samling3

 selvbetjeningsautomat

 selvbetjeningsmaskine

 semesterhylde

 skib

 skillestøtte

 skriptorium

 skrivekugle2

 skrivemaskine

 skråhylde1

 skråhylde2

 smart library

 specialsamling

 store formater

 studiecelle

 studiesamling1

 systematisk opstilling

 særopstilling

 særsamling

 sætsamling

 teknisk afdeling

 tidsskriftkassette

 tredelt bibliotek

 udklipssamling

 udlån1

 udlånsafdeling

 udlånsautomat

 udlånsnotering1

 udlånssamling

 udlånsskranke

 udlånsstation

 udlånssted

 ungdomsbibliotek

 værested

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det