Klynge:  Arkiv og arkivering

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 

 ABM

 accessionsnummer

 ADL

 afindeksering

 akt

 aktindsigt

 aktstykke1

 aktstykke2

 andenhåndsberetning

 andenhåndskilde

 archive.is

 archive.org

 archive.ph

 archive.today

 Arkibas

 arkiv1

 arkiv2

 arkiv3

 Arkiv for Dansk Litteratur

 arkiv.dk

 arkivalie

 arkivaliekassation

 arkivalieronline.dk

 arkivar

 arkivbestandighed

 Arkivloven

 arkivlovgivning

 arkivoptagelse

 arkivregistratur

 arkivskab

 arkivversion

 arkivvidenskab

 avisarkiv

 besøgsprotokol

 bevaring

 biblioteksmateriale

 bilag

 billedarkivering

 billedbevaring

 billedpræservering

 billedsamling

 bind8

 bogformat

 boghåndskrift

 bogpleje1

 bogpleje2

 bogrulle

 brevbog1

 brevsamling

 brudstykke

 brunplettet

 burrebånd

 båndlagt arkiv

 chartek

 codex

 compactusreol

 DACS

 dagbog

 Dansk Data Arkiv

 Dansk Folkemindesamling

 Dansk Nationallitterært Arkiv

 dataarkiv

 DataBox

 dataforvaltning

 datamanagement

 dataverse

 DBC Webarkiv

 DDA

 DFS

 digital arv

 digital bevaring

 digital datasikring

 digital kulturarv

 digitalt arkiv

 diplom

 diplomatarium

 DNA

 dokument

 dokumentformat

 dokumentstyring

 donation

 e-journal

 EAD

 ekstrahering

 elektronisk patientjournal

 elektronisk postkasse

 elektronisk sags- og dokumenthåndtering

 elektronisk sygejournal

 ENB-arkivalie

 Encoded Archival Description

 EPJ

 ESDH

 falskneri

 fasc.

 fascikel

 filmnegativ

 fjernmagasin

 flytbar reol

 fol.

 foliant

 folio1

 folio2

 forfalskning

 forfatterarkiv

 format1

 forskningsdataforvaltning

 forvaltningshistorie

 fototek

 fragment

 førstehåndsberetning

 førstehåndskilde

 gribebånd

 gæstfrihed

 håndskrift1

 håndskrift2

 ikkebogligt materiale

 indordning

 information resources management

 informationskilde

 Internet Archive

 internt arbejdsdokument

 IRM

 j.nr.

 jordebog

 journal1

 journalnummer

 journalnøgle

 journalomslag

 journalplan

 journalsystem

 kapsel

 kassation

 kilde

 kirkebog

 klausuleret bog

 klausuleret dokument

 kodeks1

 kompaktmagasin

 kompaktreol

 konservering

 kopi

 kopibog

 kps

 krigssamling

 lagermedium

 Link-Lives

 lokalarkiv

 lokalhistorisk arkiv

 lokalisering

 lukkede hylder

 læg1

 magasin2

 magasinetage

 makulere

 manuskript2

 mappe1

 materiale

 materialepleje

 matrikel1

 matrikel2

 mavebælte

 medie1

 medium1

 Menota

 metadata

 metadata clean up

 metadatarensning

 ministerialbog

 MS

 MyArchive

 NBM

 negativ

 negativfilm

 Netarkivet.dk

 numerus currens

 OAIS

 offentligt-privat partnerskab

 offentligt-privat samarbejde

 omslag1

 Open Archival Information System

 open archive

 OPP

 OPS

 opstillingssystem

 ordning

 original

 pakke

 palimpsest

 patentansøgning

 permanent papir

 personfølsom information

 personfølsomme data

 petition

 Physical Archive

 postliste1

 privatarkiv

 protokol1

 proveniensprincippet

 præservering

 publikation

 registrant

 registrator

 registratur

 rensning

 restaurering

 rigsarkiv

 Rigsarkivet

 rulle1

 sag

 saggruppe

 sagsakter

 sagsomslag

 samling2

 samling3

 SD

 selvarkivering

 skriftrulle

 Sociologisk Databank

 specialsamling

 stadsarkiv

 stambog1

 stambog2

 Starbas

 Statens Arkiver

 Statens Mediesamling

 Statens Netbibliotek

 stockshot

 særsamling

 tegning

 tilgængelighedsdato

 Topografisk register2

 udgivelse

 udklipssamling

 udskillelse

 udtynding

 velcro Symbol for registreret varemærke

 visdomsbog

 webarkiv

 WebCite

 åbent arkiv1

 åbent arkiv2

 åbne hylder

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det