Klynge:  Videnskab

  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det

 abduktion

 abduktiv ræsonnering

 absolutisme

 adjungeret professor

 afgørende eksperiment

 akademia

 akademisk akkreditering

 akademisk arbejde

 akademisk frihed

 akademisk skrivning

 akademisk uredelighed

 akribi

 aksiom

 alternativt indslag

 amatør

 amatørforsker

 anekdotisk evidens

 antagelse

 antilogos

 antiplagiatværktøj

 antitetisk

 anvendt forskning

 ateoretisk forskning

 autenticitet

 autoritativ kilde

 autoritetsliste2

 autos epha

 balkanisering

 behov for forskning

 bekræftelse

 bekvemmelighedsrelativisme

 belæg

 beslægtede fag

 Bethesda Statement on Open Access Publishing

 bevis

 bevisbyrde

 BFI-liste

 bibliometrisk kort

 bibliometrisk visualisering

 bibliotekar ved forskningsbibliotekerne

 biblioteksforskning1

 biblioteksforskning2

 bidrag1

 big science

 blød videnskab

 bottom-up logik

 Budapest Open Access Initiative

 citizen science

 corroboration

 CUDOS

 cyberinfrastruktur

 cyberscience

 DANDOKbasen

 Dansk Center for Forskningsanalyse

 Dansk Forskningsstatistik

 dataintensiv videnskab

 datakvalitet

 dataverse

 deduktion

 deklarativ viden

 demarkationsproblemet

 den antifundamentalistiske position

 Den Danske Forskningsdatabase

 den fundamentalistiske position

 den norske model

 det bedst underbyggede synspunkt

 det fjerde paradigme

 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

 det uventede

 disciplin

 dissens

 dissensus

 e-infrastruktur2

 e-research

 e-science

 eksakt videnskab

 eksemplar3

 empirisk forskning

 empirisk videnskab

 empirisme

 eneforsker

 enhedsvidenskab

 episteme

 epistemisk promiskuitet

 erfaringsvidenskab

 erkendelsesinteresse

 erkendelsesteoretisk antifundamentalisme

 erkendelsesteoretisk fundamentalisme

 etableret viden

 etos

 evidens

 F&U

 fag

 fagkritik

 faglig uenighed

 fagsprog

 faktatjek

 faktuel viden

 fakultet

 fallibilisme

 falsifikation

 falsk positiv

 felt2

 FIF

 finderheld

 flerfaglighed

 fordom

 forklaring

 forsker

 forskning

 forskning og teknologisk udvikling

 forskning og udvikling

 forskning om forskning

 forsknings- og udviklingsbehov

 forsknings-praksisrelation

 forskningsbehov

 forskningsbibliotek

 forskningsbibliotekar

 forskningsdatabasen.dk

 forskningsdatacenter

 forskningsevaluering

 forskningsfrihed

 forskningsfront

 forskningsinfrastruktur

 forskningskvalitetsmåling

 forskningsmonitorering

 forskningspolitik

 forskningsproces

 forskningsprofessor

 forskningspublisering

 forskningsrapport

 forskningsregister

 forskningsregistrering

 forskningsresultat

 forskningsspørgsmål

 forstå

 forudfattet opfattelse

 FoU

 fragmenteret adhockrati

 fremskridt

 fri forskning

 frontforskning

 frontlinjeforskning

 Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

 genealogi

 ghostwriter

 Google Scholar

 GPRC etiket

 grand challenge

 grand theory

 gren

 grundforskning

 grundsætning

 hard science

 HASTAC

 hermeneutisk cirkel

 hermeneutisk spiral

 historicisme

 historiografi

 historisme

 hjælpevidenskab

 HKD

 HSS

 huller i litteraturen

 hybrid oa

 hybrid open access

 hyperforfatterskab

 hypotese

 højkvalitetsdata

 hård videnskab

 ideologikritik

 idiografisk

 ikkeinstrumentelle videnfunktioner

 ikkeinstrumentelle vidensfunktioner

 ikkepubliceret

 InCitesSymbol for registreret varemærke

 indsigt

 induktion

 infallibilisme

 infodemi

 infrastruktur for forskning

 innovation

 institut

 institutionshistorie

 intellekt

 intellektuel frihed

 intellektuel vennetjeneste

 interesse

 International Catalogue of Scientific Literature

 intersubjektivitet

 ipse dixit

 kildeanalyse

 kildeevaluering

 kildekritik

 kognitiv autoritet

 konference

 konjektural videnskab

 konsensus

 kritisk

 kritisk statistik

 kulturstudier2

 kulturvidenskab

 kundskabsformer

 kvalitetsdata

 kvantitativ forskningsoversigt

 lab

 laboratorium

 landskab

 lejr

 LexisNexis CopyGuard

 litteraturbaseret opdagelse

 little science

 logos

 lov2

 lærdomshistorie

 lærestol

 læresætning1

 meta-

 metaanalyse

 metalitteratur

 metavidenskab

 metriske discipliner

 metriske videnskaber

 middel

 middle-range theory

 mikroteori

 mindste publicerbare enhed

 mode 1

 modebegreb

 model

 modeteori

 modus 1-forskning

 modus 2-forskning

 multidisciplinaritet

 multipel opdagelse

 måling

 nationalt netværk for forskning og uddannelse

 Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur

 naturalisering

 NEFUS

 negativt forskningsresultat

 Neuraths båd

 Neuraths skib

 neuroturn

 neutralitetsprincip

 NIFU

 nomotetisk

 NREN

 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

 nøgle2

 objektivitet

 omdømme

 område1

 opdagelse

 Open Researcher and Contributor ID

 Open-science

 opfindelse

 opmærksomhedsfokus

 opposition

 ORCID

 organiseret skepticisme

 originalitet

 panelsession

 paradigme

 paradigmeskift

 paradigmeskifte

 patos

 phronesis

 plakatrepræsentation

 planchepræsentation

 plenarsession

 PLoS

 posterpræsentation

 postulat

 prima facie

 primær informationskilde

 primærkilde

 privatforsker

 problem

 problematisering

 problemformulering

 professor

 pseudovidenskab

 Public Library of Science

 publicer eller dø

 publiceringsbias

 publiceringsforsinkelse

 publiceringshastighed

 publish or perish

 påstand

 rationalisme

 redskab

 reduktionisme

 referenceramme

 registerforskning

 renommé

 reproducerbarhed

 ResearcherID

 ResearchGate

 resultat

 retroduktion

 rhizom

 Royal Society

 s.s.

 salamipublicering

 samfundsrelevans

 samlerstadiet

 sammenhørende fag

 sammensmeltning

 sandhed

 sandhedslighed

 sandsynlighed

 scientisme

 scientometri

 sektion II-bibliotekar

 sektorforskning

 sekundæranalyse

 selvkopiering2

 selvplagiat

 seniorforsker

 sensu stricto

 serendipitet

 situeret kognition

 skepticisme

 skole2

 skyggeforfatter

 small science

 snæversynet

 soft science

 speciale2

 specialisering

 specialvidenskab

 spøgelsesforfatter

 status

 STEM

 STM

 stråmandsargument

 Studium Generale

 subjektivitet

 symposium

 sætning2

 teamforsker

 techne

 teknologi

 teorem

 teoretisk forpligtigelse

 teoretisk referenceramme

 teoretisk viden

 teori

 teoriudskiftning

 terræn

 tese

 tilbagevisning

 tilgrænsende fag

 tiltrædelsesforelæsning

 top-down logik

 triple helix

 tro

 troværdighed

 tvivlsom forskningspraksis

 tværfaglighed

 tørre fag

 uafhængig forsker

 uafhængig opdagelse

 UBVA

 udsagnsevne

 udsagnskraft

 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

 Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

 udviklingsarbejde

 uforenelig

 uforudset

 uholdbare ideer

 underdisciplin

 underrapportere

 undersøgelsesresultat

 UNISIST

 UNISIST-modellen

 universalisme

 universitet

 upubliceret

 uventet

 UVVU

 verifikation

 verisimilitude

 viden

 viden at

 viden(skabs)teori

 videnformer

 videngren

 videnpilot

 videnpolitisering

 vidensformer

 videnshul

 videnskab

 videnskab og praksis

 videnskab om videnskab

 videnskabelig kommunikation

 videnskabelig konkurrence

 videnskabelig konvergens

 videnskabelig metode

 videnskabelig optegnelse

 videnskabelig revolution

 videnskabelig uredelighed

 videnskabelse

 videnskabens bygning

 videnskabens hus

 Videnskabernes Selskab

 videnskabs- og teknologistudier

 videnskabsautonomi

 videnskabshieraki

 videnskabshistorie

 videnskabskort

 videnskabskrise

 videnskabsmand

 videnskabspolitik

 videnskabssociologi

 videnskabsteori

 videnspolitisering

 vidensskabelse

 videnssted

 videnstaksonomi

 vidensted

 vidensvirksomhed

 vidensøkonomi

 videntaksonomi

 videnvirksomhed

 videnøkonomi

 VINITI

 værktøj

 våde fag

 Weinberg-rapporten

 workshop

 æresforfatter

 åbenhed2

 åndsvidenskaberne

 
  Et enkelt opslagsord kan vises ved at klikke på det