Ordbogsopslag

Lotkas lov  [Lotka's law]

En matematisk formuleret regel for hvordan et antal videnskabelige artikler er fordelt på forfattere. Reglen bygger på undersøgelser foretaget af den amerikanske statistiker Alfred J. Lotka (1880-1949) og er fremsat af ham i 1926. Den udsiger at antallet af forfattere med hver n artikler er proportionalt med 1/n2; hvis 100 forfattere hver producerer 1 artikel (inden for et betragtet tidsrum), vil der være 25 forfattere med 2 artikler hver, 11 med 3 hver, osv. Reglen indebærer at en relativt stor del af artikelmængden skrives af få personer.

Klynge:

Bibliometri

Sidst ændret:  02.10.2017