Ordbogsopslag

notation  [notation]

I sin bredeste betydning: tegn1 eller symboler der anvendes for at repræsentere noget.

 Eksempler på notationssystemer: kemiske formler, nodeskrift, lydskrift.

Inden for BDI især om de symboler der er anvendt til at betegne et klassifikationssystems grupper. Jf. notationsplan.

 Se også: blandet notation, bogstavnotation, ren notation, talnotation.

Klynger:

Klassificering, klassifikation/systematisk ordning

Notationer, numre og koder

Semiotik

Sidst ændret:  28.11.2017