Ordbogsopslag

register1  [index; back-of-the-book-index]

Samling af indførsler, oftest alfabetisk ordnet, beregnet til at sætte en bruger i stand til at lokalisere information i et dokument. Registret kan være en del af dokumentet eller publiceret selvstændigt, jf. konkordans.

 Se også særlige registre, fx personregister og stedregister1.

Klynger:

Dele af dokumenter

Indeksering

Ordlister, ordbøger & termbanker

Registre

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  17.07.2018

register2  [index]

Alfabetisk eller systematisk ordnet liste over ord og begreber, som findes i et antal dokumenter med det formål at lette genfindingen af det enkelte dokument. Jf. indeksværk. Dansk standard for udarbejdelse af registre er DS/ISO 999:1998: Information og dokumentation. Retningslinier for indhold, organisering og præsentation af registre.

Klynger:

Indeksering

Ordlister, ordbøger & termbanker

Registre

Tegnsæt, bogstaver og symboler

Sidst ændret:  29.07.2012