Ordbogsopslag

synonymi  [synonymy]

Semantisk relation, der udtrykker det forhold, at to eller flere tegn2 (fx ord eller ordforbindelser) har samme betydning. (Modsat: antonymi). Se også: nærsynonym, forkortelse, konnotation og ækvivalensrelation.

 Den tilsvarende betegnelse for selve ordet kaldes synonym eller alias
 Eksempler: bukser og benklæder, datamat og computer, asterisk og *.

Synonym:

ækvivalens  [equivalence]

Klynge:

Ord, termer, begrebsrelationer

Sidst ændret:  26.11.2023