Ordbogsopslag

semiotik  [semiotics]

Studiet af tegn2, deres brug i sprog og tænkning, deres relation til verden, til brugerne og til hinanden. Se også: semantik og klyngen: Semiotik.

 Der er i biblioteks- og informationsvidenskab en stigende forståelse for relevansen af semiotik som en del af fagets teoretiske grundlag (eller rettere en alternativ forståelse af dette grundlag).

Synonymer:

tegnteori  [theory of signs]

semiologi  [semiology]

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

BDI-teori

Semiotik

Sidst ændret:  13.09.2014