Ordbogsopslag

ontologi1  [ontology (philosophy)]

Filosofisk disciplin, der beskæftiger sig med hvad der eksisterer. Den er beslægtet med metafysik, der udforsker de mest almene principper (første principper) om det eksisterendes natur.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Metafysik og ontologi

Sidst ændret:  29.10.2011