Ordbogsopslag

impaktfaktor  [impact factor]

Et statistisk mål for bl.a. tidsskrifters gennemslagskraft i form af citeringer i andre tidsskrifter (man kan også bruges om fx universiteters relative indflydelse målt bibliometrisk). Tidsskrifternes impaktfaktor beregnes hvert år af ISI for de tidsskrifter, der indgår i dette instituts analyser. Det publiceres i Journal Citation Reports. Se også SCImago Journal Rank, altmetrics og kvartilfordeling.

Se planche:  JCR 2006 BDI tss efter impakt

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Bibliometri

Målemetoder og statistik

Periodika

Sidst ændret:  15.02.2017