Ordbogsopslag

bogbrænding  [book burning; biblioclasm; libricide]

En ofte rituel og symbolsk destruktion af bestemte dele af den skriftlige kulturarv. Se også: biblioteksbrænding og ødelagt bibliotek.

 Nazisternes bogbrænding den 10. maj 1933 er et eksempel.

Synonym:

autodafé  [autodafé]

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  18.04.2016

filmcensur  [film censorship]

Kontrol af offentligt viste film2, udøvet af staten eller en institution, der er bemyndiget hertil. Jf. censur. Se også: PEGI.

Klynger:

Billeder

Information og samfund

Sidst ændret:  22.06.2015

forbudt bog  [banned book; prohibited book]

En bog1 eller et værk det er (eller har været) forbudt at udgive, forhandle, besidde eller læse. Jf. censur og tabu. Se også: bogbrænding, Index Librorum Prohibitorum, tilbagetrukket værk og trykkefrihed.

 Undergrupper er: beslaglagt bog, illegalt skrift, klausuleret bog og piratudgave. - Se også: pornografi og børnepornografi.

Synonymer:

bandlyst bog

bogforbud

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  21.09.2022

forældrekontrol  [parental controls]

Software, som forældre kan benytte for at beskytte børn mod uønsket kommunikation eller som overvågning. Findes såvel til computer, fjernsyn og mobiltelefoner, jf. pornofilter. Se også: den digitale generation.

Klynge:

Informationsteknologi

Sidst ændret:  23.12.2012

illegalt skrift  [illegal press]

Avis, tidsskrift, flyveblad eller bog1 med kontroversielt indhold, og fremstillet og distribueret i strid med gældende lov1. I Danmark kendes illegale skrifter under enevælden 1660-1848, og under den tyske besættelse 1940-1945. Jf. forbudt bog og alternativ litteratur. Se også: trykkefrihed og krigssamling.

Synonym:

undergrundspresse

Klynger:

Information og samfund

Periodika

Publikationstyper

Sidst ændret:  29.09.2018

imprimatur  [imprimatur; printing license]

Latin for: »kan trykkes«. Censors tilladelse til at en bog kan udgives. Jf. censur.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  11.04.2016

Index Librorum Prohibitorum  [Index Librorum Prohibitorum; List of Prohibited Books]

Den latinske titel1fortegnelse over forbudte bøger (bandlyste bøger). Jf. censur; imprimatur.

Klynger:

Bibliografiens former

Information og samfund

Sidst ændret:  05.01.2017

indirekte censur  [indirect censorship]

Begrænsning af brugeres adgang til litteratur, fx ved kun at erhverve den på sprog, som de færreste behersker eller ved at gøre den relativ usynlig på hylder og i kataloger.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  10.04.2024

internetcensur  [internet censorship]

Undertrykkelse af eller kontrol med adgangen til at hente information fra eller uploade til internettet, jf. censur. Se også: pornofilter.

Klynger:

Information og samfund

Internet

Sidst ændret:  20.01.2013

mørkelygten  [the dark light]

Metafor for tiltag i ministerier og styrelser på at tilbageholde eller fordreje information for at styrke den siddende regerings politik på et givent område. Omfatter metoder til politisk at tilskære tal, jura og fakta, så de over for offentligheden beskriver virkeligheden, så den tager sig ud på én måde, samtidig med at regeringen indadtil ved, at verden i virkeligheden ser ganske anderledes ud. Se også: censur, det postfaktuelle samfund, misinformation og disinformation.

Klynger:

BDI-metaforer

Information og samfund

Sidst ændret:  18.01.2018

pornografi  [pornography]

Materiale der søger at virke seksuelt stimulerende. Jf. lukket samling, pornofilter, forældrekontrol. Se også: børnepornografi, beslaglagt bog og forbudt bog.

Synonymer:

porno  [porn]

erotika  [erotica]

Klynge:

Genre

Sidst ændret:  21.01.2017

selvcensur  [self-censorship]

Undladelse af at meddele synspunkter eller information af angst for mulige represalier, jf. censur, ytringsfrihed og whistleblower. Se også: smagscensur.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  10.04.2015

smagscensur  [taste censorship]

Medievirksomheders selvcensur over for fx musik, der ikke må spilles i radioen, af politiske årsager eller efter en redaktionel vurdering. Se også: smagskultur og smagsdommer.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  20.04.2024

teatercensur  [theatre censorship]

Historisk begreb: I Danmark: censur af teateropførelser 1853-1954.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  10.04.2024

brevhemmelighed  [secrecy of correspondence; secrecy of letters]

Det forhold at indholdet i et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse er forbeholdt den person eller instution, som er påført som adressat. Brevhemmelighed er et specialtilfælde af informationsbeskyttelse.

Synonym:

posthemmelighed

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  16.03.2020

tavshedspligt  [secrecy]

Forpligtelse for fx ansatte og for politikere til at holde visse oplysninger hemmelige, dvs. ikke uberettiget at videregive eller udnytte
fortrolige oplysninger. Den danske lovgivning findes i forvaltningsloven (§§ 27-32), persondataloven og straffeloven (bl.a. §§ 263-275, herunder § 264 d). Jf. hemmelig information og klausuleret dokument. Se også: privat, ytringsfrihed, whistleblower og lækage.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  07.05.2024