Ordbogsopslag

kode1  [code]

En regel for konvertering af en type information til en ny form for repræsentation.
Eksempler på koder brugt inden for BDI er søgekode, landekode, sprogkode og pinkode. I semiotik har begrebet "kode" en langt bredere betydning som en kulturel form for udformning og tolkning af sprog, billeder m.v. Se også: kodebog og password.

Klynger:

Notationer, numre og koder

Semiotik

Sidst ændret:  01.01.2015