Ordbogsopslag

mening  [meaning]

Begrebet anvendes ofte om et ords, et symbols eller en sætnings betydning, eller om en handlings hensigt. Se også: betydningsforskydning, fortolkning og meningsdanner.

 Teoretisk skelner filosoffer, sprogforskere og psykologer imidlertid ofte mellem mening og betydning, jf. uddybningen.

Klynger:

Semiotik

Sprog

Sidst ændret:  20.09.2018