Ordbogsopslag

digital bevaring  [digital curation; digital preservation]

Varetagelsen af funktioner i forbindelse med udvælgelse, bevaring, vedligeholdelse, organisering og arkivering af digitalt indhold. Se også: databevaring.

Synonym:

digital datasikring

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Arkiv og arkivering

Bevaring

Informationsteknologi

Sidst ændret:  19.02.2019