Ordbogsopslag

elektronisk tidsskrift  [electronic journal; online journal]

Publiceringstype som erstatter eller supplerer et trykt tidsskrift med en netbaseret version. Teknologien bruges ved forfatterens udformning af sin artikel1, til bladets redigering, fremstilling og distribution, og til søgning og læsning hos brugeren; herved opnås hurtig fremstilling og distribution, og bedre søgemuligheder for læseren. Jf. elektronisk dokument; e-magasin; e-zine.

Klynger:

Internet

Medier

Periodika

Publikationstyper

Sidst ændret:  07.02.2013