Ordbogsopslag

dekontekstualisering  [decontextualisation; recontextualisation]

Det forhold at en tekst løsrives fra den oprindelige sammenhæng, jf. kontekst. Se også intertekstualitet.

 Ved søgning online fås undertiden søgeresultater der er dekontekstualiseret. Det samme gælder ofte ved læsning af fx nyheder på internettet, og i særdeleshed på de sociale medier.

Klynge:

Semiotik

Sidst ændret:  21.07.2017