Ordbogsopslag

informationsbærende materialer  [information media; information carrying materials]

(1) Medier i fysisk henseende, jf. medium1 og materiale. (2) Endvidere betegnelsen for et studieområde inden for hvilket man udforsker mediers fysiske egenskaber, specielt med hensyn til deres permanens under opbevaring, slidstyrke i brug, samt deres specifikke egnethed til lagring, formidling og sikring af bestemte slags informationer, fx billeder modsat lyd. Se også: konserveringsforskning.

Klynger:

BDI-discipliner og tilgrænsende fag

Informationsbærende materialer

Medier

Sidst ændret:  20.03.2018