Ordbogsopslag

journalsystem  [records management system; journal system]

System som varetager styringen af virksomhedens sager med hensyn til [registrering, daglig administrativ håndtering, arkivering, genfinding og kassation. Ofte består journalsystemet af to dele: en journalplan som emnemæssigt strukturerer sagsområdet, og en journalvejledning som giver retningslinierne for journalsystemets daglige brug. Se også: journalnummer.

Klynge:

Arkiv og arkivering

Sidst ændret:  27.10.2021