Ordbogsopslag

bog1  [book]

Note til ovenstående term

Pluralisform (flertalsform): bøger

Et antal ark2 samlet, evt. falsede og hæftede, langs deres ene kant således at samlingen kan åbnes vilkårlige steder og udgør en fysisk helhed. Se også: bogvæsen, bogform og bogfortegnelse.

 Som retronymer er bl.a. brugt betegnelserne papirbog, bogbog og fysisk bog.

Se planche:  Bog

Klynger:

Bog

Informationsbærende materialer

Publikationstyper

Sidst ændret:  04.05.2018