Ordbogsopslag

essay  [essay]

En tekst, oftest af moderat længde, hvori der fremføres og ræsonneres over et tema. Et essay bærer i højere grad end en fagligt rettet tekst (afhandling, artikel, rapport mv.) præg af sin forfatter som person, og ikke sjældent kan læsere af essay få oplevelser af skønlitterær karakter. Genren essay har siden 1500-tallet spillet en betydelig, men varieret rolle i vesteuropæisk kultur, i nyere tid bl.a. i form af aviskronikker. Se også: litteraturoversigt (bibliografisk essay).

Klynger:

Genre

Publikationstyper

Sidst ændret:  10.02.2016