Ordbogsopslag

løbeseddel  [handbill; proclamation]

Enkeltsidet tryksag1 med stærkt aktualitetspræget tekst beregnet på hastig spredning til offentligheden og oftest af politisk karakter, fx den tyske besættelsesmagts Oprop til den danske befolkning den 9. april 1940. Flyveblade indeholdende én nyhed1 er i Danmark distribueret ved gadesalg siden midten af det 17. århundrede, og er i praksis af afløst af avisernes spisesedler, jf. spiseseddel. Se også: flyveskrift.

Synonym:

flyveblad

Klynge:

Publikationstyper

Sidst ændret:  11.04.2016