Ordbogsopslag

forbudt bog  [banned book; prohibited book]

En bog1 eller et værk det er (eller har været) forbudt at udgive, forhandle, besidde eller læse. Jf. censur og tabu. Se også: bogbrænding, Index Librorum Prohibitorum, tilbagetrukket værk og trykkefrihed.

 Undergrupper er: beslaglagt bog, illegalt skrift, klausuleret bog og piratudgave. - Se også: pornografi og børnepornografi.

Synonymer:

bandlyst bog

bogforbud

Klynger:

Anskaffelse, håndtering og pleje af materiale

Information og samfund

Publikationstyper

Sidst ændret:  21.09.2022