Ordbogsopslag

modersmålsordbog  [first language dictionary]

Ordbog med oplysninger om ord fra almensproget inden for ét sprog. (Modsat: oversættelsesordbog). Udtrykket bruges især om en polyfunktional ordbog (allround ordbog), men begrebet kan inkludere ordbøger, som er begrænset til at være fx en retskrivningsordbog eller en udtaleordbog.

 Se også konkrete værker:
 Moths ordbog
 Ordbog over det danske Sprog 
 Den danske ordbog.
 Oxford English Dictionary.

Synonym:

nationalordbog

Klynge:

Ordlister, ordbøger & termbanker

Sidst ændret:  21.11.2019