Ordbogsopslag

nationalbibliotek  [national library]

Statsligt forskningsbibliotek hvis opgave er at indsamle (bl.a. via pligtaflevering og donation), opbevare (jf. bevaring), registrere og tilgængeliggøre de publikationer som udkommer i landet, og det materiale om landet som udkommer i andre lande (exteriorica). Til et nationalbiblioteks opgaver kan også høre at publicere løbende og retrospektiv nationalbibliografi. Nogle nationalbiblioteker har tillige funktion som universitetsbibliotek. Se også landsbibliotek.

Klynger:

Biblioteks- og informationscentertyper

Biblioteksvæsenet

Sidst ændret:  16.11.2013