Ordbogsopslag

nummerering1  [numbering]

Processen at forsyne noget med et nummer1, fx poster i databaser (ID-nummer), dokumenter (fx ISBN og ISSN), sagsakter (journalnummer), brugere (fx cpr-nummer og lånernummer), biblioteker (biblioteksnummer), posthuse (postnummer), telefonlinjer (telefonnummer). Jf. nummeratør. Se også: datere2, numerus currens-orden og paginering.

Klynge:

Notationer, numre og koder

Sidst ændret:  02.10.2017