Ordbogsopslag

selvbiografi  [autobiography]

Publikation hvori en person giver et tilbageblik på sit livs iagttagelser og begivenheder, samt på tildragelser og livsformer i den pågældendes levetid. Se også: selvbibliografi, performativ biografisme, dagbog og curriculum vitæ.

 Memoirer er bredere anlagt og mere reflekterende end biografier, og interesserer sig mere for det erindrede end for de personalhistoriske data.

Synonymer:

autobiografi

memoirer  [memoirs]

erindringer  [memories]

Klynger:

!!Term i arbejde (plenum) (midlertidig klynge)

Genre

Sidst ændret:  24.11.2023