Ordbogsopslag

tilbagetrukket værk  [retracted work; withdrawn work]

Udgave1 af et værk (fx en bog1, artikel1 eller doktordisputats) der er trukket tilbage af forlag (eller af redaktør, af den institutionelle sponsor eller af forfatteren). Tilbagetrækningen kan fx være sket fordi værket indeholder grove fejl, udokumenterede oplysninger, data der ikke kan reproduceres eller fordi indholdet er afsløret som svindel. Jf. videnskabelig uredelighed og plagiat. - Standarder tilbagetrækkes når de ikke længere er gyldige.

 Se også: slettet af forfatterskabet, dementi og klausuleret dokument.

Klynge:

Information og samfund

Sidst ændret:  17.11.2018