Begreb:  telefonbog

Uddybende kommentar

Mange danske lokalvejvisere er i dag i praksis telefonbøger, idet data er hentet fra telefonselskaberne og ikke fra folkeregistrene.

Telefonbøger i papirform (bogform) blev ofte opdelt i den alfabetisk ordnede navnefortegnelse over abonnenterne (navneregistret, "navnebogen", "de hvide sider") og den fagopdelte adressefortegnelse (jf. realregister2, "de gule sider").

Danske telefonnumre kan findes i

 TDC 118.dk - oplysninger på private, virksomheder og offentlige institutioner. http://118.dk/ (Tilgængelig 2016-06-30).
 Denne synes at være den mest omfattende (omfatter både fastnetnummer, mobilnumre og numre tilknyttet ip-telefoni inden for alle danske teletjenester). Den drives af TDC, der har kontrakt og dermed ansvaret for 118-tjenesten. Nu udvidet med søgemulighed på CVR-nummer, email- og www-adresse (for firmaer og institutioner).
 Bemærk at følgende ikke vises:
 Numre, der ikke eksisterer eller er registreret som hemmelige/udeladte kan ikke vises.
 Taletidskort til mobiltelefoner, hvor ejeren ikke har registreret navn kan ikke vises.
 Nummeret kan også være en del af en nummerserie, som ejes af en virksomhed, og som ikke har registreret brugerens navn.
 Krak.dk. Oprindelig Kraks vejviser, nu solgt til Eniro, "søg efter produkt, firma, person, tlf.nr.". http://www.krak.dk/ (Tilgængelig 2016-06-30).
 NB: Eniro. http://www.eniro.dk/ omdirigeres nu til krak.dk.
 De gule sider. http://www.degulesider.dk/ (Tilgængelig 2016-06-30).
 Var oprindelig fagregister i KTASs (senere TDCs) telefonbog. Nu solgt fra og i dag ejet af Eniro. Rummer i dag også navnefortegnelse! (Søg "produkter, services, navn, telefon, person").

Internationale telefonnumre kan findes ved hjælp af: International White and Yellow Pages og Telefonbuch Branchenbuch Gelbe Seiten - Das Verzeichnis.

Får man opkald fra et telefonnummer hvor ejeren ikke kan identificeres, kan man prøve at google nummeret. - Der eksisterer flere portaler der registrerer brugeres erfaringer med ukendte telefonnumre, som i nogle tilfælde kan være problematiske, fx pga. aggressiv markedsføring eller svindel som phishing og wangiri. Danske eksempler:

 https://www.sogtelefonnummer.dk/
 https://www.telefonopkald.dk/
 https://www.ukendtnummer.dk/
 http://www.ukendtenumre.dk

De fleste institutioner har egne interne telefonbøger, fx Københavns Universitet (inklusive Det Informationsvidenskabelige Akademi) eller Udenrigsministeriet.

 Se også: Kongelig dansk hof- og statskalender. Statshåndbog for kongeriget Danmark. 1810- . Udgives nu af Digitaliseringsstyrelsen). 
 Telefonnumre på medlemmer af Folketinget kan findes her: http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem.aspx (Tilgængelig 2016-06-30).
 Tidligere muligheder: Ministeriernes telefonbog. Udgivet af Slots- og Ejendomsstyrelsen 1971-2008, men senere i praksis erstattet af Fælles Offentlig Adressedatabase (FOA) i borger.dk, men nedlagt i 2012
 Jf. Kildebogaard, Jesper (2012). Statslig telefonbog til 5 millioner om året gemmes væk for borgerne. https://www.version2.dk/artikel/statslig-telefonbog-til-fem-millioner-om-aaret-gemmes-vaek-borgerne-46961 (Tilgængelig 2016-06-30).

Angående telefonbøger på papir: "Den første rigtige [danske] telefonbog udkom i 1883 i praktisk lommebogsformat i stift bind og på fint papir." (Kilde: https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/specialsamlinger/telefonboger - tilgængelig 2016-06-30).

Landsdækkende danske telefonbøger som kan have interesse til historisk personsøgning: Statstelefonkatalogen 1901-1907 og Rigstelefonkataloget 1908-1992.

Telefonbøger fra KTAS 1880-1965 er digitaliseret af Post & Tele Museum, Danmark: http://www.ptt-museum.dk/view.php?template=normal&page%5Fid=199 (Tilgængelig 2016-06-30).

Litteratur:

 Andersen, Axel (1979). Håndbøgernes håndbog. 3. rev. og forøgede udgave. København: Sesam. (Side 129-164: Vejvisere [inklusive telefonbog, køreplan og andre af hverdagens håndbøger]).
 Andersen, Niels (2004). Telefonbøger på internettet. En linksamling fra Københavns Kommunes Biblioteker. Referencen, 34(2), 14-16. 
 Omtale af nu nedlagt portal, udarbejdet af Københavns Kommunebiblioteker). - Tidligere også tilgængelig 2010-12-12 fra: http://www.referencefaggruppen.dk/moodle/file.php/9/0%5FRefencen%5F1995-2004/doc/20042%5Ftelefonb.htm 
 Banks, Colin (1990). Den nye engelske telefonbog. Bogvennen, 1990, 9-22. - Digital version: https://tidsskrift.dk/index.php/bogvennen/article/download/54687/99943 (Tilgængelig 2016-06-30).
 Om designprocessen.
 Banks, Colin (1992). Danske telefonbøger. Anmeldt af Colin Banks. Bogvennen, 1991/92, 53-57. - Digital version: https://tidsskrift.dk/index.php/bogvennen/article/download/54729/100021 (Tilgængelig 2016-06-30).
 Vurdering af telefonbøger fra Jydsk Telefon, Tele Sønderjylland, Fyns Telefon og KTAS og deres layout.
 Brunbech, Søren (1988). 0036 - telefonoplysningen. Referencen, 18(3), 18-20.
 Om nummeroplysning via de danske teleadministrationers oplysningsbaser. I dag erstattet af 118.dk.
 Den danske ordbog..Bind 6 (2005). Telefonbog. (Side 51). - Digital version: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=telefonbog. - Ny betydning publiceret august 2016: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=telefonbog&def%5Fid=28121957&tab=ny
 Gamle telefonbøger [brugt til slægtsforskning]. http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?2,261451,263043 (Tilgængelig 2016-06-30).
 Hansen, Finn J. S. (1993). Telefonbogen, KTAS Fagbogen gennem 100 år. Telefonbogens historie. Fagbogen som industri- og telefonhistorie. Fabrik og bolig, 1993(1), 3-16.
 Endnu ikke digitaliseret. Tidsskriftets hjemmeside: http://fabrikogbolig.dk
 Kjær, Jakob Sorgenfri (2008). Millioner af telefonbøger overflødige. Politiken, 2008-03-29 Sektion 6, side 2-3.
 Kranold, Erik (1970). KTAS´s telefonbøger. I: Andersen, Axel (red.). Danske opslagsværker. Kapitel 4-8. København: Gad. (Side 131-160). [Optrykt 1977]. - Supplement og rettelser i 1977-udgave. Bind 2, side 653.
 Rønberg, Gitte (2003). Find numre på nettet. Politiken, 2003-06-14. Sektion 5, side 9.
 "En personsøgning efter telefon- eller mobilnumre på nettet er muligt på flere websteder. Men nogle er bedre end andre, viser Politikens Biblioteks test". NB: Flere af de nævnte databaser er nu inaktive, men henvisningen er medtaget her p.g.a. belysningen af de overordnede søgekriterier.
 Secher, Mikkel (2015). Danskerne dropper brevet: Disse hverdagsting er også på vej væk. [Frimærket og postkassen, mønttelefonen, telefonboksen, bankbogen og checkhæftet, engangs- og filmkameraet, vejkortet, videoudlejningsbutikken, avisen]. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2015-12-30-danskerne-dropper-brevet-disse-hverdagsting-er-ogsaa-paa-vej-vaek (Tilgængelig 2016-06-30, se evt. arkivfil: http://archive.is/AfUc5).
 Den store danske. KTAS. - Digital version: http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,%5Fkarriere%5Fog%5Fledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/KTAS (Tilgængelig 2016-06-30).
 Wikipedia, den frie encyklopædi. Telefonbog. https://da.wikipedia.org/wiki/Telefonbog (Tilgængelig 2016-06-30).
 Wikipedia, the free encyclopedia. Telephone directory. https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone%5Fdirectory (Tilgængelig 2016-06-30).

Publiceret 2007 - Links tjekket 2016